Резолюція складається з одного, досить довгого, але тим не менше цілісного речення, розділеного на пункти і підпункти. Як зазначалося раніше, належним чином підготована політична заява стане основою для проекту резолюції. Оскільки у делегатів обмаль часу на конференції, а документи треба вивчати уважно, проект резолюції не повинен бути довшим, ніж дві сторінки. Остаточний варіант може бути збільшений в результаті внесення змін.
Формат. Проект резолюції повинен бути надрукований у форматі, що відповідає офіційним вимогам, з нумерацією кожного рядка. Приклади проектів резолюцій подаються, у додатку до посібника. їх можна використовувати як моделі форми і структури проекту резолюції. Інші приклади резолюцій можна знайти у звітах попередніх конференцій МООН. Слухачам слід нагадати, що резолюції у звітах є остаточним результатом, отриманим після кількох місяців підготовки і багатьох днів лобіювання та обговорень, тому вони не можуть бути зразками для проектів резолюцій.
Вступні і нормоустановчі статті. Резолюції повинні ділитися на вступні і нормоустановчі розділи. При підготовці резолюції краще почати з викладу нормоустановчих статей. Як тільки ви вирішили, до яких дій повинна вдатися ООН, чи якого погляду повинна дотримуватися ця організація, ви можете повернутися до вступу. Він повинен складатися з викладу проблеми, аргументів і обґрунтування закликів, що містяться в нормоустановчих статтях. Важливо передбачити, щоб нормоустановчі статті ґрунтувалися тільки на тих висловленнях і тих закликах до дій, інформації та аргументах, які наявні у вступі.
Формулювання. Оскільки питання запозичуються зі справжнього порядку денного ООН і оскільки багато тем обговорювалися уже багато років не тільки в ООН, але й в МООН, делегати можуть використати резолюції ООН не тільки як джерело інформації, але й як джерело запозичення статей і фраз, тому що вони чітко і точно формулюють їхню політику. Люди, для яких англійська не є рідною, часто стикаються з проблемою пошуку власних фраз на заміну тих, що містяться в документах англомовних авторів. Хоча загалом немає нічого поганого у запозиченні фраз із попередніх документів, делегати повинні остерігатися сліпого копіювання цілих розділів резолюцій без глибокого розуміння того, що в них написано, не перевіривши зміст на точність викладу.
Написання власного проекту резолюції має свої очевидні переваги. Вам буде набагато легше захищати і обговорювати ідеї, висловлені вашими власними словами або мовою, зрозумілою для інших делегатів. Будь-які нечіткі висловлювання чи неточності, можливо, будуть скориговані під час лобіювання чи процесу об'єднання текстів.

Написання резолюції

Особливу увагу зверніть на назву документа - вона повинна бути на кожній сторінці, кожна з яких має бути пронумерована:
ЗІБРАННЯ: назва зібрання, а в разі потреби — й підкомісії
ПИТАННЯ: питання, про яке йдеться в резолюції
Предмет резолюції, тобто назва зібрання великими літерами, з комою після них
Окрім того, зверніть увагу на таке:

  1. Вступне слово чи формулювання кожної статті підкреслюється.
  2. Між усіма статтями робиться пробіл.
  3. Рядки тексту пронумеровані.
  4. Кожна нормоустановча стаття пронумерована.
  5. Підстатгі позначено літерами — а, b, с тощо.
  6. Акроніми та абревіатури подаються повністю, коли вони зазначаються в резолюції вперше.
  7. Назви навчальних закладів у резолюції не вказуються.
Вступні фрази
Визнаючи Сподівається Із вдячністю відзначаючи
Підтверджуючи Висловлює своє схвалення Зі схваленням відзначаючи
Стривожений тим, що Висловлює своє задоволення Відзначаючи з глибокою тривогою
Схвалює Виконуючи З жалем відзначаючи
Свідомий того, що Вкрай стривожений Із задоволенням відзначаючи
Переконаний Повною мірою усвідомлює Дотримуючись
Проголошує Якнайглибше переконаний Вказуючи на
Пам'ятаючи про З усією глибиною засуджує Підтверджуючи
Впевнений З новою силою закликає Усвідомлюючи
Вітаючи Керуючись Ще раз нагадуючи
Маючи намір Ухваливши Визнаючи
Глибоко занепокоєний Розглянувши Звертаючись
Глибоко свідомий того, що Ще глибше розглянувши Нагадуючи
Глибоко стурбований Звергаючи пильну увагу Прагнучи
Глибоко шкодує Проаналізувавши Беручи до уваги
Вважаючи негідним Проаналізувавши Враховуючи
Прагне Одержавши Звертаючи увагу на
Підкреслює    

 

Звороти для оформлення нормоустановчих статей
Погоджується Висловлює свою високу оцінку Висловлює жаль
Підтверджує Висловлює надію Вимагає
Схвалює Ще глибше вітає Сповнений рішучості
Запитує Ще більш переконано заявляє Прагне
Санкціонує Ще більш наполегливо радить Ще переконаніше підтверджує
Закликає Ще з більшою силою вимагає Ще глибше засуджує
Засуджує Сповнений ще більшої рішучості Ще переконливіше закликає
І тому заявляє Сподівається Радить
Вважає негідним Вітає Підтримує
Вказує на Проголошує Вірить
Підтримує Пропонує Передає
  Радить Закликає

Зразок резолюції

ЗІБРАННЯ: Рада з соціально-економічних питань	(стор. 1 з 2-х)
ПИТАННЯ: Зміцнення Фонду допомоги жертвам природних катастроф 
РАДА З СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПИТАНЬ,


(1) Дотримуючись переконання, що Служба ООН з питань допомоги жертвам
(2) природних катастроф (ЮНДРО) відіграє важливу роль
(3) у справі допомоги жертвам природних катастроф у цілому світі,

(4) Вітаючи намагання ЮНДРО перетворитися на центр обміну
(5) технічною інформацією, що координував би міжнародну діяльність з надання
(6) допомоги жертвам природних катастроф,

(7) Високо оцінюючи допомогу, яку ЮНДРО надала постраждалим від посухи
(8) та нашестя сарани африканським країнам, країнам Латинської Америки та
(9) Карибського басейну, спустошеним ураганом, а також Судану та Бангладеш,
(10) де було паралізовано життя на землях, вражених повенями,

(11) Усвідомлюючи, що в Програми допомоги жертвам природних катастроф
(12) немає коштів, що були б достатніми для надання допомоги всім країнам,
(13) які стали жертвами природного лиха,

(14) Відзначаючи, що слабко розвинуті в економічному відношенні країни
(15) чи країни, що перебувають у невигідних економічних умовах,
(16) часто бувають найбільше вражені природним лихом і що саме тому
(17) фінансова допомога стає у великій пригоді таким країнам,

(18) Нагадуючи країнам про те, що більші фінансові внески допоможуть
(19) забезпечити реалізацію таких основних прав людини, як право на
(20) харчування, притулок та медичну допомогу, що про них ідеться у
(21) Частині 1 Статті 25 Декларації ООН про права людини, в часи кризи;

(22) Підкреслюючи, що ЮНДРО розподілятиме згадані кошти без огляду на
(23) політичні переконання урядів, що перебувають при владі;

(24) Глибоко жалкуючи з приводу того, що країни надавали допомогу
(25) чи утримувалися від її надання, керуючись політичними міркуваннями,
(26) а не міркуваннями гуманізму,

(27) Вважає негідними дії країн, які надають кошти на допомогу
(28) жертвам природних катастроф або утримуються від цього,
(29) беручи за основу цієї справи стан міжурядових стосунків;

(30) Закликає ЮНДРО до розширення його участі у справі допомоги жертвам
(31) природних катастроф шляхом надання коштів безпосередньо на діяльність,
 


ЗІБРАННЯ: Рада з соціально-економічних питань	(стор. 2 з 2-х)
ПИТАННЯ: Зміцнення Фонду допомоги жертвам природних катастроф


(32) спрямовану на забезпечення допомоги, планування такої діяльності,
(33) що дозволить ЮНДРО:

(34) а) допомогти в забезпеченні притулком, одержанні медичної допомоги,
(35) а також техніки та матеріалів, необхідних для спорудження будівель
(36) безпечної конструкції,

(37) б) створити комісію спеціалістів у галузі вивчення природних катастроф з
(38) метою виявлення регіонів, де можуть статися такі катастрофи, і
(39) наперед застерегти (уряди) та мешканців країн, яким загрожує небезпека,
(40) створити дієві плани евакуації із зон високого ризику;

(41) висловлює надію, що людські життя будуть врятовані завдяки
(42) вказаним новим напрямкам діяльності та повноваженням ЮНДРО;

(43) закликає країни з високим ступенем ризику, аби вони наперед дбали про
(44) відвернення наслідків можливих катастроф шляхом запровадження
(45) політики, спрямованої на забезпечення все більшої концентрації населення в
(46) регіонах, де імовірність катастроф є нижчою;

(47) пропонує спроможним до цього країнам робити внески на суму,
(48) еквівалентну 1% їхніх внесків до ООН, на користь ЮНДРО;

(49) переконливо запевняє, що ЮНДРО започаткує традицію надання
(50) допомоги цивільному населенню, що опинилося в скрутному становищі;

(51) рекомендує всім державам — членам ООН забезпечити надходження
(52) заборгованих внесків до ООН на 1997 фінансовий рік
(53) з метою сприяння справі практичного застосування та
(54) остаточного втілення в життя цих пропозицій;

(55) висловлює надію, що Програма Організації Об'єднаних Націй
(56) із забезпечення добровільної допомоги може відігравати
(57) помітнішу роль у справі виконання програм, пов'язаних з допомогою
(58) жертвам природних катастроф.
Go to Top