Підготовка до участі в МООН включає в себе написання короткої, але змістовної політичної заяви кожним делегатом з кожного питання. Цим досягається три важливі цілі. По-перше, це дає делегатові можливість більш старанно обдумати свою політику; по-друге, це задовольняє потребу його делегації мати документ, який містить виклад позиції країни стосовно усіх питань конференції, що забезпечить послідовність у політиці різних членів делегації. В ідеалі кожен делегат повинен бути ознайомлений з усіма питаннями, щоб почуватися зручно під час викладення точки зору своєї країни, отримавши відповідне запитання, навіть якщо він не має спеціальної підготовки. Третя важлива функція політичної заяви полягає в тому, що вона служить начерком попереднього проекту резолюції.

Складові політичної заяви

Пояснення і визначення проблеми та її ключових термінів, як вони містяться в порядку денному. Наприклад, важливо визначити такі терміни, як "без'ядерна зона" (БЗ), і те, що буде чи не буде її частиною, вказати межі слова "центральна" у створенні БЗ у Центральній Європі.
Коротке резюме останніх міжнародних подій, пов'язаних з проблемою.
Посилання на основні документи, що стосуються проблеми (їх слід підкреслити).
Загальний виклад позиції країни щодо проблеми.
Конкретні пропозиції щодо вирішення проблеми, які можуть бути використані для першого проекту резолюції.

Зразок політичної заяви

Делегація: Ботсвана
Комісія: Роззброєння
Проблема без'ядерних зон (БЗ)

Ботсвана вважає життєво важливим для мирного співіснування сприяти створенню без'ядерних зон у різних регіонах світу. Ми сподіваємося, що такі зусилля призведуть до тотального знищення ядерної зброї в світі. Як визначено у попередніх резолюціях Генеральної Асамблеї, без'ядерними зонами вважаються будь-які зони, визнані такими Генеральною Асамблеєю, створені будь-якими групами країн у вільному і суверенному волевиявленні на основі договору чи конвенції, які:

а) визначають статус повної відсутності ядерної зброї, що поши­рюватиметься на цю зону;
б) створюють міжнародну систему верифікації і контролю з метоюгарантування дотримання зобов'язань, що випливають з даного статусу.

Ботсвана вітає нещодавні зусилля членів ООН, спрямовані на створення без'ядерних зон у Африці на основі Договору Пеліндаба 1996 року. Ми також підтримуємо створення таких зон в Азії, на Близькому Сході і в Латинській Америці. Ботсвана сподівається, що всі держави підтримають створення без'ядерних зон у цих регіонах і закликає використовувати атомну енергію тільки в мирних цілях. Однак Ботсвана висловлює своє глибоке невдоволення тим, що під час недавніх спроб створити БЗ деякі країни не прислухалися до волі міжнародного співтовариства. Ми глибоко зацікавлені в тому, щоб ядерні держави робили все можливе для непоширення такої зброї в країнах, які знаходяться в потенційних БЗ.

Go to Top